Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vid kvarstående symptom

Vid kvarstående symptom (NYHA III-IV) trots optimal behandling hos patienter med QRS ≥120ms och EF≤35% kan

  • CRT (resynkroniseringsbehandling med biventriculär pacing) med/utan ICD (implanterbar defibrillator) övervägas.

Handläggs via kardiolog.
 
Hjärttransplantation då inga andra behandlingsmöjligheter föreligger hos mycket svår hjärtsvikt med förväntad kort överlevnad, som i övigt uppfyller accepterade kriterier för detta.

Detta är ett fördjupningsdokument till Fakta Hjärtsvikt.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hjärtsvikt

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv