Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Omvårdnad - Andning/Cirkulation/Yrsel

Andning och cirkulation

Andfåddhet kommer oftast vid olika grad av ansträngning och vid mer uttalad svikt redan i vila som t ex vid samtal eller vid sängläge. Andfåddheten kan vara kombinerad med rethosta samt framkalla ångest och oro hos patienten.

Omvårdnadsåtgärd

Lär patienten att själv lyssna till sin kropps signaler. Dessa patienter upplever ofta ett varannan dags fenomen då man ena dagen har god ork och lust för att nästa dag känna sig tröttare och då i tron om att de ansträngt sig för mycket dagen före. Höjd huvudända vid sängläge med extra kudde för att minska det venösa återflödet till hjärtat kan kännas skönt och underlätta sömn men kan också vara ett tecken på att diuretika dosen behöver justeras. Kontrollera om patienten fått ordination och instruktioner att själv öka diuretika samt minska vätskeintaget vid ökad andfåddhet. Om inte dessa åtgärder hjälper bör patienten rekommenderas ta kontakt med sin läkare eller omvårdnadsansvariga sjuksköterska för att diskutera orsak samt eventuellt medicinjusteringar om möjligt. Vid akut tilltagande andfåddhet skall patienten söka akut. Överväg om vårdplan bör upprättas för patienter i NYHA-klass III-IV.

Yrsel

Yrsel till följd av hjärtsvikt och/eller medicinen upplever många patienter.

Omvårdnadsåtgärd

Rekommendera patienten att inte göra hastiga lägesförändringar utan t ex sitta en stund på sängkanten och trampa med fötterna.  För att få en bild över ortostatism eller lågt blodtryck bör blodtryckskontroll (sittande och stående) göras när patienterna upplever obehag. Ett lägre blodtryck som patienten ej känner av leder sällan till åtgärd.

Detta är ett fördjupningsdokument till Fakta Hjärtsvikt.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hjärtsvikt

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv