Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Omvårdnad - Aktivitet/Arytmi

Aktivitet

Trötthet orsakas av nedsatt blodcirkulation vilket i sin tur leder till inaktivitet som gör att musklerna försvagas. En ond cirkel bildas där ökad inaktivitet ger ökad trötthet. Känslan och upplevelsen av att inte orka det som för inte så länge sedan var självklart påverkar både kropp och själ.

Omvårdnadsåtgärd

Lär och uppmuntra patienten att lyssna till sin egen kropp. Uppmana till prioritering av det som känns väsentligt och roligt. Det som känns bra är OK att göra! Lyssna till kroppen och vila vid behov. Att undvika ansträngning direkt efter större måltider och vid höga lufttemperaturer kan också underlätta. Vid akuta skov av hjärtsviktssymtom bör man dock vara lite återhållsam med kroppsansträngning närmaste 2 - 4 veckorna och välja aktiviteter i kortare intervall med vila emellan.

Förmedla kontakt med sjukgymnast för utformning av individuella träningsprogram. Mer information, se sjukgymnastikens behandlingsriktlinjer.

Arytmier

Arytmier är mycket vanliga vid hjärtsvikt och kan påverka cirkulationen till det sämre. Akut förmaksflimmer är en vanlig orsak till akut skov av hjärtsvikt.

Omvårdnadsåtgärd

Såväl patient som personal kan känna på pulsen för att observera frekvens och takt. Vid misstanke om annan rytm än sinusrytm ska EKG-kontroll göras och kontakt med läkare företas för tolkning och ställningstagande till åtgärd.

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Hjärtsvikt

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv