Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Omvårdnad - Sömn/Infektion

Sömn

Sömnsvårigheter är av flera anledningar vanligt hos patienter med hjärtsvikt.  Sömnsituationen påverkas av flera faktorer i vardagslivet, sjukdomen i sig och hjärtrelaterade symtom som t ex obehag av att ligga på vänster sida och svårighet att sova i planläge på grund av dyspnè.

Omvårdnadsåtgärd

Det är viktigt att patient och anhörig har en god kunskap om sjukdomen så att patientens förmåga att själv kunna hantera och tolka sina symtom ökar. Samtal och stöd är viktigt, samt optimal medicinering för att minska hjärtsviktssymtomen.

Infektioner

Infektioner som t ex influensa kan försämra hjärtsvikts-symtomen. Likaså vanliga virusinfektioner som ger förkylningssymtom.

Omvårdnadsåtgärd

Rekommendera influensavaccinering vid influensatider (tages varje år) samt pneumokock vaccin (behöver ej upprepas). Om möjligt ej utsätta sig för direkt smitta i förkylningstider.

Detta är ett fördjupningsdokument till Fakta Hjärtsvikt.

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv