Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Omvårdnad - Elimination/Hud/Sexualitet

Elimination

Förstoppning är vanligt på grund av behandling med diuretika och inaktivitet.

Inkontinens

Diuretikabehandling kan bidra till täta trängningar och inkontinensproblem. Detta kan inverka på följsamheten till diuretikabehandling och bidra till ökad social isolering.

Omvårdnadsåtgärd

Distriktssköterskan kan förskriva inkontinenshjälpmedel som kan underlätta. Lär patienten anpassa diuretikaintaget efter aktivitet. Förvissa dig om att patienten vet varför han/hon tar diuretika!

Hud

Torr hud till följd av diuretika behandling.

Omvårdnadsåtgärd

Rekommendera smörjning med mjukgörande lotioner eller krämer framförallt efter dusch. Ibland kan klådstillande läkemedel underlätta. Vid eksem måste eventuell läkemedelsreaktion beaktas. Diuretika är en läkemedelsgrupp som inte sällan orsakar reaktionen. Diskutera med patientansvarig läkare för bedömning.

Sexualitet

Impotens och minskad sexuell aktivitet drabbar mer än 90% av både män och kvinnor till följd av sjukdomen. Medicineringen kan vara en bidragande orsak.

Omvårdnadsåtgärd

Detta är ett känsligt ämne som patienterna sällan själva tar upp och som vi, när vi känner patienten lite mer, bör ta upp. Tala om att samlag inte är förbjudet. Intag av Nitromex (kontraindicerat om patienten använder PDE5-hämmare tex Viagra®) eller liknande före kan underlätta vid såväl samlag som vid annan ansträngning. Om orken inte räcker till kan man råda patienten att söka andra vägar att visa ömhet och ge tillfredsställelse på. Ibland krävs acceptans över att situationen förändrats. Ibland kan läkemedelsbyte underlätta.

Uppmuntra patienten att diskutera med sin behandlande doktor för ställningstagande till hjälpmedel så som t ex intracavernös behandling eller per oral behandling beroende på orsak till impotens alternativt remiss till specialist-mottagning (så kallad ED mottagning).

Detta är ett fördjupningsdokument till Fakta Hjärtsvikt.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hjärtsvikt

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv