Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Omvårdnad - Psykosocialt/Anhörigas roll

Innehåll på sidan

Psykosocialt

Sorg, oro, rädsla och ångest är vanliga känslor i samband med hjärtsvikt. Oron relaterad till hjärtsvikten minskar när symtomen är identifierade och stabila, och diagnosen konfirmerad. Nedstämdhet och oro över sitt tillstånd är större för patienter med hjärtsvikt jämfört med andra hjärtsjukdomar. Orsaken till detta verkar vara mer frekventa symtom och restriktioner gällande aktiviteter.

Uppmuntra patienten till lämpliga motionsformer, fortsatta sociala aktiviteter och att behålla sin relation till släkt och vänner. Anhöriga måste också få del av den information som patienten får för att på ett bra sätt kunna vara ett stöd. Försök i samtalet med patient och/eller anhörig att fokusera på möjligheterna inte på begränsningarna. Starta vårdplanering i ett tidigt skede när symtom på progress sker för att kontakten med t ex distriktssköterska eller kommunsjuksköterska skall bli så enkel och naturlig som möjligt när behovet ökar.

Kontakt med kurator kan också vara till hjälp, även Hjärt- och Lungsjukas förening kan vara ett gott stöd. Ibland kan ångestdämpande eller antidepressiv medicinering vara indicerat.

Anhörigas roll

När en sjukdom eller ett handikapp stör en individs förmåga att utföra det de normalt gör så tar ofta livspartnern över det ansvaret för dem. Med tiden kan detta bli övermäktigt. De beteenden som uppfattas som mest betungande är; att inte kunna delta i sociala aktiviteter; att inte kunna dela sina bekymmer med sin partner och att ens partner inte längre är den person han/hon en gång varit.

Omvårdnadsåtgärd

Det finns klara indikationer av familjens betydelse vid en allvarlig sjukdom, men anhörigas situation glöms ofta bort. De anhöriga bör ses som nödvändiga deltagare i uppföljningen av patientens hjärtsvikt. Många anhöriga har svårt att beskriva sin situation.  Tillgången till en resursperson som lyssnar och är medveten om problematiken kan hjälpa de anhöriga att mer effektivt hantera situationen och minska den stress de känner. Detta kan också öka anhörigas möjlighet att vara ett stöd i uppföljningen av patienten och bli kostnadseffektivt genom att det kan minska onödiga sjukhusinläggningar.

Detta är ett fördjupningsdokument till Fakta Hjärtsvikt.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hjärtsvikt

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv