Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Omvårdnad - Avancerad hemsjukvård (palliativ vård)

När patienten är terminal i sin hjärtsvikt, bör patienten anmälas till avancerad hemsjukvård (palliativ vård).

Omvårdnadsåtgärd

Anmälan till avancerad hemsjukvård beslutas av ansvarig läkare i samråd med patienten och vid behov kardiolog. Detta görs i samband med vårdplanering då patienten är inne-liggande.
Vid vårdplaneringen görs en genomgång av patientens behov avseende vidbehovsmedicinering, behov av venport, syrgas-behov, eventuella hjälpmedel i hemmet, kosttillskott etc.

Detta är ett fördjupningsdokument till Fakta Hjärtsvikt.

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv