Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Kardiolog

Vid asymtomatisk patient med uttalad aortainsufficiens så ska operation övervägas vid sänkt EF (≤ 50 %) eller om slutsystoliska vänsterkammarmått (LVEDD) är över 70 mm eller slutdiastoliska vänsterkammarmått är över 50 mm (alt 25 mm/m2). Om patienten närmar sig dessa gränser ska patienten kontrolleras kliniskt var 6:e månad med UKG-kontroller. Vid tillkomst av symtom eller försämrad arbetsförmåga så ska patienten alltid värderas för operation.

Vid annan hjärtkirurgi t.ex. CABG eller annan klaffkirurgi ska en uttalad aortainsufficiens alltid värderas för åtgärd inför operation.

Vid Marfans syndrom med eller utan aortainsufficiens ska aorta ascendensmått ≥ 45 mm föranleda bedömning avseende profylaktisk thoraxkirurgi. Vid bicuspida klaffar ligger denna gräns på ≥ 50 mm.

 

Management of aortic regurgitation. AR = aortic regurgitation; BSA = body surface area; LVEDD = left ventricle end-diastolic diameter; LVEF = left ventricular ejection fraction; LVESD = left ventricle end-systolic diameter.

Referens: 2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease, s 2749, figure 1

Mer information

Uppdaterad: 2018-06-01
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv