Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Rehabilitering efter klaffoperation

Efter klaffoperation påbörjas sjukgymnastbehandling och mobilisering på hjärtvårdsavdelning.

Första återbesöket hos sjuksköterska på sjukhusets hjärtmottagning sker inom ca 2 veckor efter utskrivning. Därefter kallas patienten till besök hos hjärtsjukgymnast på respektive sjukhus eller Vetlanda vårdcentrum för bedömning av fysisk funktion och träning i hjärtgrupp. Samma sjukgymnastiska behandlingsriktlinjer gäller som efter coronar by-pass.

Vid behov finns även möjlighet till kontakt med övrig rehabiliteringspersonal som till exempel arbetsterapeut, dietist, kurator eller psykolog. Denna kontakt förmedlas oftast via sjuksköterska på respektive sjukhus hjärtmottagning.

Mer information

Detta är en fördjupning till Klaffprotes

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv