Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Mitralisstenos, Kardiolog gammal

Om patienten är helt asymtomatisk och har normal vänsterkammarfunktion (EF>60%) och systolisk diameter (<40 mm), ingen betydande pulmonell hypertension (sPAP<50mmHg) och är fri från förmaksflimmer bör patienten följas regelbundet kliniskt med 6 månaders intervall och med ekokardiografisk kontroll minst årligen eller oftare när patienten närmar sig gränsvärdena.


Patienter med nedsatt systolisk funktion (EF<=60%) och/eller ökad systolisk diameter (>=40 mm) av vänster kammare räknas som symptomatiska. Vid tillkomst av symptom eller nedsatt arbetsförmåga uppfyller patienterna kriteria för operation och diskussion med kardiolog ska alltid föras.

Detta är ett fördjupningsdokument till Fakta Mitralisstenos.

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv