Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Lipidstatus

  • Ej inom 3 månader efter akut hjärtinfarkt (dock accepteras provtagning inom 24 timmar).
  • Ej inom 3 veckor efter svårare infektion (som ger falskt för låga värden. Ett högt värde styrker dock diagnosen hyperlipidemi).
  • Ingen kraftig ansträngning/motion, ej heller alkohol dygnet före provtagningen.
  • Fasta 12 timmar före provtagning för triglyceridmätning (men ej för övriga).  Prov tas efter sittande i minst 15 minuter.
  • Ingen, eller så kortvarig venös stas som möjligt.

Detta är ett fördjupningsdokument till Fakta Hyperlipidemi.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hyperlipidemi

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv