Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

ApoB

Under senare år har man i amerikanska riktlinjer börjat belysa vikten av ApoB som enskild riskfaktor vid kardiovaskulär sjukdom. Några europeiska riktlinjer finns inte ännu. Vid sekundärprevention strävar man efter ApoB < 0,9 eller om högriskpatient ApoB < 0,8, (motsvarar ungefär LDL < 2,0).

Detta är ett fördjupningsdokument till Fakta Hyperlipidemi.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hyperlipidemi

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv