Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Patientinformation om apolipoproteiner

Vad är apolipoproteiner?

För att kolesterol ska kunna transporteras i blodbanan behöver de apolipoproteiner, transportproteiner som finns på varje kolesterolpartikel. ApoB transporterar LDL-partiklarna, det ”onda” kolesterolet, och apoA-I transporterar HDL-partiklarna, det ”goda” kolesterolet i blodet. När man mäter kvoten apoB/apoA-I får man ett mått på kolesterolbalansen mellan de onda och det goda partiklarna. En hög kvot kan leda till en högre risk för hjärt-kärlhändelser, medan en lägre kvot speglar ett normalt och friskare tillstånd med en lägre risk för komplikationer som till exempel hjärtinfarkt, kärlkramp och stroke (slaganfall).

Varför mäter man apolipoproteiner istället för kolesterol?

Nya resultat visar att balansen mellan de ”onda” apoB- och de ”goda” apoA-I-proteinerna ger ytterligare information för att bättre identifiera personer med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom jämfört med att mäta kolesterolvärdena.

Det beror framför allt på att många som drabbas av hjärtinfarkt inte alltid har höga kolesterolvärden. Däremot har de oftast en obalans mellan de onda och de goda blodfettpartiklarna och ibland andra typer av blodfettrubbningar som man bättre upptäcker med apoB/apoA-I kvoten. Det finns också fler fördelar med den nya mätmetoden, bl.a. att du som patient inte behöver komma fastande för att ta provet.

Vilka nivåer av kvoten apoB/apoA-I är lämpliga?

Det är önskvärt att värdet på apoB/apoA-I ligger under 0,6 för kvinnor och under 0,7 för män.

För att bedöma vilka värden som är lämpliga för en enskild person, måste din läkare ta hänsyn till din totala risk för hjärt-kärlsjukdom. Då vägs faktorer som exempelvis högt blodtryck, rökning, förekomst av diabetes eller kärlsjukdom, ålder och kön in. Det innebär att det är svårt att exakt ange vad som är ”normala” värden.

Tumregel:
Önskvärt är om kvoten apoB/apoA-I är under 0,6 för kvinnor
och under 0,7 för män

 

Tips för att sänka kvoten

I första hand skall man prova om ökad fysisk aktivitet och en bättre kost kan förbättra kvoten. I många fall är inte detta tillräckligt utan behöver kompletteras med läkemedelsbehandling, t.ex. statiner. Simvastatin (på apoteket kan läkemedlet ha ett annat namn) är förstahandsvalet, men är inte effekten av detta preparat tillräcklig finns det andra mer effektiva mediciner att ta till för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom.

Sammanfattningsvis är det förenklat en kvot mellan det onda och det goda kolesterolet. Denna kvot bör vara så låg som möjligt.

Fastställt av: Medicinsk programgrupp primärvård kardiologi.
Senast reviderad: 2009-09-01
Författare: Pierre Cherfan, överläkare, Susanne Ekedahl distriktsläkare
Granskat av: Fakta-grupp kardiologi.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hyperlipidemi

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv