Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkemedel postinfarkt

Läkemedel postinfarkt

  • Trombyl 75 mg.
  • Brilique (ticagrelor) ges efter STEMI/NSTEMI oasvett intervention i 12 månader om ej kontraindikation. För relativa kontraindikationer och detaljer se länsgemensamma riktlinjer. Clopidogrel är andrahandsalternativ.
  • Selektiv betablockad till alla postinfarktpatienter utan kontraindikation. Eftersträva vilofrekvens 50-60/min.
  • ACE-hämmare ges vid nedsatt vänsterkammarfunktion, om ej kontraindikation. Ges även efter transmural infarkt oavsett vänsterkammarfunktion. Skall också övervägas till diabetiker och hypertoniker vid alla former av infarkt.
  • Simvastatin 40 mg ges rutinmässigt om ej kontraindikation, alternativt atorvastatin 80 mg vid hög riskpatient

Detta är ett fördjupningsdokument till Fakta Kranskärlssjukdom - Akut.

Mer information

Detta är en fördjupning till Kranskärlssjukdom - Akut

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv