Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Checklista (NOAK) för elektiv remiss till AK- mottagningen

Ställningstagande till insättning av nya orala antikoaglantia (NOAK) vid förmaksflimmer

  1. Patientinformation ska överlämnas skriftligen (hö box) och gås igenom muntligen
  2. Gå igenom målgrupp, indikationer och beräkna CHADS-VASc score (se separat PM)
  3. Gå igenom kontraindikationer för behandling.
  4. Komplettera vid behov utredningen med nödvändiga prover.
  5. Om patienten efter information och provtagning  är kandidat för behandling, utfärda remiss till AK-mottagningen
  6. CHADS-VASc score ska framgå i remissen liksom att ovan punkter har genomförts och hur patienten har fått information.

Mer information

Detta är en fördjupning till Förmaksflimmer

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv