Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Förmaksflimmer, flödesschema - behandlingsstart NOAK

1. Indikation

Icke- valvulärt förmaksflimmer hos vuxna och CHA2DS2-VASc ≥ 1 poäng (ej endast kvinna)

2. Kontraindikationer

 • Mekanisk hjärtklaffprotes
 • Signifikant (måttlig-uttalad) mitralisstenos
 • Nedsatt njurfunktion av viss dignitet - se FASS o ”Val av antikoagulantiapreparat …” i Fakta
 • Nedsatt leverfunktion av viss dignitet - se FASS.
 • Graviditet och amning
 • Pågående antikoagulantiabehandling
 • Läkemedelsinteraktioner - se FASS för fullständig information. Ex: Azol-antimykotika, cyklosporin, tacrolismus, rifampicin, karbamazepin, fenytoin, johannesört, ritonavir…

3. Kontrollera prover

 • Vikt och längd
 • Beställ blodstatus, kreatinin, PK (INR), APTT, ALAT,ALP, bilirubin.
 • Kontrollera att proverna är acceptabla.

4. Information och val av preparat

 • Välj NOAK-preparat i samråd med patienten se länk ”Val av antikoagulantiapreparat …”

Eliquis (apixaban)
5 mg x 2
2,5 mg x 2 (GFR 15-29 eller om 2 av 3 följande: >80 år, <60 kg, krea>133(GFR<50))

Xarelto (rivaroxaban)
20 mg x 1
15 mg x 1 (GFR 15-49)

Pradaxa (dabigatran)
150 mg x 2
110 mg x 2 (> 80 år, verapamil)
Överväg 110 mg x 2 (dyspepsi, < 50 kg, GFR 30-50, annan ökad blödningsrisk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Lixiana (edoxaban)
60 mg x 1
30 mg x 1 vid minst ett av följande:
- GFR 15-50 ml/min
- Vikt <=60 kg
- Samtidig användning av ciklosporin, dronedaron, erythromycin eller ketokonazol.

 • Lämna ” Patientinstruktion kring läkemedelsbehandling” (Höger box i Fakta dokumentet).
 • Recept till apoteket.

5. Skapa uppmärksamhetssignal

 • Gör en registrering i Uppmärksamhetssignalen.
 • Välj aktuell vårdkontakt.
 • Välj Typ av behandling via en vallista "Behandling och Tillstånd", kryssa därefter i "Behandling".
 • I urvalslista välj Antikoagulantiabehandling.
 • I kommentarsfält anges vilket läkemedel det rör sig om samt annan relevant information.

6. Skriv remiss till AK-mottagningen

Skicka remiss till respektive sjukhus AK-mottagning via Cosmic Remissmodul. Välj AK Insättning/byte och fyll i efterfrågad information.

Mer information

Detta är en fördjupning till Förmaksflimmer

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv