Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Statistik sexuellt överförda sjukdomar (STI)

Klamydia 2018

Antal klamydiaprover och antal positiva klamydiaprover

Klamydia 2017

Antal klamydiaprover och antal positiva klamydiaprover

Klamydia 2016

Antal klamydiaprover och antal positiva klamydiaprover

Gonorré, HIV och Syfilis 2000-2016

Antal positiva Gonorré, HiV och Syfilis 2000-2016 (pdf)

Klamydia 2015

Antal klamydiaprover, antal positiva och andel positiva

Antal prover, antal positiva och andel 2011-2015, diagram (ppt, pdf)

Positiva klamydia 2014

Positiva klamydia 2013

Positiva klamydia 2012

Positiva klamydia 2011

Anmälan av klamydia till smittskyddsläkaren enligt smittskyddslagen (2004:168)

Anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som inte inställt sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk m.m.

Anmälan till smittskyddsläkaren, klamydia 2007-2014, pdf

Anmälan till smittskyddsläkaren, klamydia 2007-2014, excel

Ansvarig

Malin Bengnér
smittskyddsläkare

010-24 22334

Josefin Olsson
smittskyddshandläggare

010-24 22307

 

Uppdaterad: 2019-03-13
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion