Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Högriskfaktorer vid invasiv skivepitelcancer

Nedanstående faktorer hos individ resp tumör innebär ökad risk för att en invasiv skivepitelcancer i huden ska recidivera, metastasera och/eller att nya tumörer ska uppstå.

Tabell 1. Högriskfaktorer för invasiv skivepitelcancer

 

Klinisk information

Tumörstorlek (diameter) >2 cm (-T2)
Tumörlokalisation läpp/öra/genitalt
Tumör inom tidigare strålbehandlat område
Tumör i anslutning till kroniskt sår eller fistel
Tumör i ärr, framför allt efter brännskada
Tumörrecidiv
Tumör hos immunsupprimerad patient

 

Histopatologisk information

Bristande radikalitet
Låg differentieringsgrad
Tumörväxt perineuralt
Tumörväxt intravasalt
Tumörväxt i subkutan fettväv och/eller andra underliggande strukturer
Tumörtjocklek >2 mm

 

Mer information

Detta är en fördjupning Hudtumörer

Uppdaterad: 2019-10-04
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv