Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Högriskfaktorer vid invasiv skivepitelcancer

Nedanstående faktorer hos individ resp tumör innebär ökad risk för att en invasiv skivepitelcancer i huden ska recidivera, metastasera och/eller att nya tumörer ska uppstå.

Kliniska högriskfaktorer
Diameter >2 cm
Tjocklek >4 mm
Immunsuppression
Lokalisation läpp/öra/genitalt
Inom tidigare strålbehandlat område
I anslutning till kroniskt sår/fistel
I ärr
Tumörrecidiv
Histopatologiska högriskfaktorer
Bristande radikalitet
Låg differentieringsgrad
Växt perineuralt, intravasalt, i subcutan
fettväv och/eller andra underliggande strukturer

 

Mer information

Detta är en fördjupning Hudtumörer

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv