Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Färgämneslaser

  • Du kommer att genomgå flera behandlingar med cirka 2-6 månaders intervall.
  • Behandlingen innebär visst obehag och lite smärta, men bedövning behövs sällan. Undantag är små barn som sövs.
  • Du bör inte vara gravid under behandlingen.

Något om hudreaktioner i samband med kärllaser behandling

Omedelbart efter laserbehandlingen uppstår en övergående svullnad.
Det behandlade området kommer snabbt att mörkna (blå-grått), och förmörkas ytterligare under de närmaste 12 timmarna. Området förblir mörkt under cirka en vecka för att därefter blekna sakta under påföljande vecka.
Runt om det behandlade partiet uppstår ofta en rodnad de närmaste dagarna efter behandlingen.

Ibland kan en viss skorp/krustabildning förekomma - mest i form av en lättare fjällning - över hela eller delar av den behandlade ytan.

Efter cirka 2 veckor, när den mörka färgen har försvunnit, kvarstår ibland en rodnad ytterligare någon vecka. Därefter sker successiv avblekning under en tid av ca 2-4 veckor.

En utvärdering av behandlingsresultat och/eller förnyad behandling kan därför ske tidigast efter 6 veckor. Liten risk finns för övergående ökad pigmentering.

Att iakttaga efter behandlingen

  • Riv eller klia inte på behandlat område. Om du är orolig för att skada partiet under sömn, skydda det med en kompress.
  • Undvik även annan direkt kontakt i form av hård krage, halsband m.m.
  • Undvik bad där det behandlade området kan komma att vara länge under vatten.
  • När du duschar, tvåla försiktigt in ytan med hjälp av fingertopparna och låt vattnet rinna av. När du torkar, tryck försiktigt med mjuk trasa - riv/gnugga ej.
  • Använd helst inte någon make up under första veckan. Om det ändå känns nödvändigt var mycket försiktig vid såväl applicering som borttagning.
  • Sola inte alls (ej heller solarium) tills du är helt färdigbehandlad. Under sommartid skall du använda solkräm med faktor 15 eller högre på både behandlat och obehandlat område. Detta då huden över förändringen skall vara så blek som möjligt för bästa behandlingsresultat.

Mer information

Detta är en fördjupning till Kärlförändringar i huden

Vid frågor kontakta oss

Hudkliniken
Länssjukhuset Ryhov

036-32 21 40

Hudmottagningen
Höglandssjukhuset Nässjö

0380-55 31 10

Hudmottagningen
Värnamo sjukhus

010-244 79 95

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv