Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Klamydia

Diagnostik och utredning

Symtom

Ofta mycket diskreta/symtomfrihet. Det vanligaste symtomen hos både kvinnor och män är sveda vid miktion.

Utöver det kan kvinnor få

  • mensblödningar och flytningar.
  • nedre buksmärta (cervicit, salpingit)
  • smärta under samlag

Män kan få

  • flytningar från urinröret
  • svullnad och värk i pungen (prostatit, epididymit)

Övriga symtom

  • Konjunktivit (framförallt ensidigt)
  • Reaktiva artriter

Provtagning

Prov tas tidigast 7–10 dagar efter smittotillfället om patienten är symtomfri. PCR-analys (kombinerat med gonorrétest).
Hos kvinnor tas vaginal- eller cervixprov; urinprov endast vid uretritsymtom. Hos män tas urinprov, varvid det är viktigt att första urinportionen analyseras.

Behandling

Ge skriftlig och muntlig information kring riktlinjer med smittskyddets informationsblad.
Tabletter Doxycyklin 100 mg, 2 tabletter x 1 dag 1, därefter en tablett x 1 dagligen i 8 dagar. OBS! Azitromycin engångsdos bör undvikas på grund av risk för behandlingssvikt och resistensutveckling vid samtidig mycoplasma genitaliuminfektion. Vid speciella problem kontakta STI-mottagningen. 
Vid ögoninfektion – överväg remiss till ögonkliniken.
Vid graviditet:  tablett Amoxicillin 500 mg en tablett 3 gånger dagligen i 7 dagar, alternativt graviditetsvecka 1–14 : tablett Doxycyklin 100 mg, 2 tabletter som engångsdos dag 1, därefter en tablett en gång dagligen i 8 dagar. Graviditetsvecka 15 till partus:  tablett Erytromycin 500 mg 4 gånger dagligen i 10 dagar.

Behandling av partner

Fast partner behandlas alltid, dock först efter provtagning.

Kontroll efter behandling

Eventuellt nytt klamydiaprov tidigast 4 veckor efter avslutad behandling. Ange ”behandlingskontroll” på remissen. Vid kvarstående symtom mikroskopi och utvidgad provtagning. Ny behandling ges först efter provsvar. Orsak till reinfektion kan vara nytt smittotillfälle, behandlingssvikt eller annan infektion. Ampicillinbehandling ska alltid följas upp.

Uppdaterad: 2018-10-30
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv