Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Mycoplasma genitalium

Diagnostik och utredning

Symtom

Som vid klamydia.

Provtagning

Tidigast 7-10 dagar efter förmodat smittotillfället. Cervix-, vaginal- eller urinprov hos kvinna (utifrån symtombild), urinprov hos man (1:a portionen). Provet är ej lämpat för screening och fyndet ska korreleras till sjukdomsaktiviteten. Urinprov (1:a portionen) i vanligt odlingsrör från både kvinnor och män.

Behandling

Asymtomatisk infektion kräver inte nödvändigtvis behandling, då spontanläkning förekommer och det finns stor risk för resistensutveckling vid onödig antibiotikaterapi. Blir antibiotikabehandling aktuell bör fast partner erbjudas samma behandling oavsett symtom. Uteslut samtidigt annan STI som orsak till patientens besvär.

Azitromycin 500 mg x 1 dag 1, därefter 250 mg x 1 i 4 dagar. Vid behandlingssvikt ska partner undersökas eller patienten remitteras till STD-mottagning.

Kontroll efter behandling

Kontrollprov med resistensbestämning (mot azitromycin) vid behandlingssvikt. Då Mycoplasma genitalium inte lyder under smittskyddslagen finns ingen skyldighet till smittspårning. Personer med konstaterad smitta ska dock ta kontakt med de partner som också eventuellt kan bära på smittan då reinfektion till följd av obehandlad partner är vanligt förekommande.

Mer information

Detta är en fördjupning till STI

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv