Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Trichomonas vaginalis

Diagnostik och utredning

Symtom

Som vid bakteriell vaginos men mycket ovanlig i Sverige.

Provtagning

I wet smear med natriumklorid ses rikligt med leukocyter och rörliga trichomonader.

Behandling

Gravida. Peroralt metronidazol (B:2) kan enligt internationell praxis ges under hela graviditeten men i oträngt mål bör man förslagsvis avvakta med behandling till graviditetsvecka 16. Då tillståndet numera är så ovanligt föreslås kontakt med gynekolog eller hudläkare inför behandling.

Tablett Metronidazol 2 g x 1 (engångsdos)  eller 1 g x 2 i ett dygn. Alternativ tinidazol 2 g x 1 som engångsdos.  
Gravida: vaginal gel klindamycin 5 g x 1 till natten i 7 dagar. Vid terapisvikt remiss till kvinnokliniken.

OBS! Partnerbehandling utan föregående undersökning.

Mer information

Detta är en fördjupning till STI

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv