Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Högriskfaktorer för basaliom

Nedanstående faktorer innebär en ökad risk att utveckla lokala recidiv alternativt multipla basaliom.

Kliniska högriskfaktorer

Histopatologiska högriskfaktorer

Diameter >2 cm Bristande radikalitet
Recidiv Högaggressivt växtsätt, mikronodulär bc eller metatypisk cancer
Snäv operationsmarginal p.g.a. kosmetiska skäl Infiltration i subcutan fettväv och/eller andra underliggande strukturer, växt perineuralt
Immundefekt  
Multipla basaliom inkl Gorlins syndrom  

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Handläggningsprinciper för hudtumörer på hudkliniken, Fakta Hudtumörer

Uppdaterad: 2018-05-21
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv