Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Vårtor

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Egenvård i de allra flesta fall. Patienten kan med fördel få hjälp av en sköterska på vårdcentralen eller vända sig till en fotvårdsspecialist.

  • Remiss till hudkliniken vid filiforma vårtor i ansiktet hos barn
  • Vid samtidig immunosuppression

Diagnostik och utredning

Diagnosen är klinisk och vållar sällan problem. Fotvårtor kan förväxlas med klavusbildningar. Man bör komma ihåg att transplanterade patienter har ökad risk att utveckla skivepitelcancer varför långvariga verrukösa förändringar bör bedömas av hudspecialist.

Behandling

Rutinbehandling av varje vårta är inte nödvändig då 65% läker spontant inom loppet av 2 år. För att behandla bort vårtor krävs envishet. Patienten behandlar sig själv med vårtmedel från apoteket.

För att behandlingen ska lyckas är det viktigt att följa nedanstående behandlingsråd

  • Ta ett varmt hand- eller fotbad i 10 minuter.
    Skrapa eller fila med nagelfil bort förtjockat hudlager.
    Pricka in vårtmedel med en tandpetare eller "vässad" tändsticka. Efter någon minut blir ytan vitaktig. Upprepa proceduren. Sätt på skavsårsplatta.
  • Alternativt använd vårtplåster enligt bruksanvisning som medföljer förpackningen.

Behandlingen upprepas flera gånger per vecka tills vårtan är helt borta. Det kan ta flera månader.

Vid belastningssmärtor skall förhårdnader runt vårtan filas eller skrapas ner och området sedan täckas med Hydrocolloidplatta till exempel Duoderm/Comfeel eller avlastas med en avlastningsring. Avlastning är viktig!

Fastställt: 2008-11-25

Reviderad: 2017-06-20

Giltigt till och med: 2019-06-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp hud och primärvård

Ansvarig grupp: Hud

Granskat av grupp: Hud

Kontaktperson för innehåll:

Maria Dovrén, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Helena Wenger, Överläkare, Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Uppdaterad: 2018-09-06
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv