Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Ankeltrycksmätning med doppler

Ankeltrycksmätning och beräkning av ankel/armindex ingår i diagnostiken av svårläkta sår på underben och fot. Undersökningen görs för att fånga upp och diagnostisera patient med arteriell insufficiens i fot och underben. Vägleder i vilken grad av nedsatt cirkulation patienten har och vilken påverkan det kan utgöra på sårläkningen eller risk att svårläkt sår uppstår .

Beräkna ankeltryckindex på alla patienter med svårläkt sår på fot eller underben samt innan start av kompressionsbehandling.

Gör så här:

  • Undersökning utförs bäst då patienten ligger.
  • Låt patienten vila en stund innan mätningen, ca 5-10 minuter.
  • Mät blodtrycket i arm med blodtrycksmanschett och stetoskop eller doppler, Anteckna det systoliska värdet
  • Fäst blodtrycksmanchetten runt ankel. Om sår i området, skydda med gladpack eller film ex tegaderm.
  • Palpera A. dorsalis pedis på fotrygg. Leta fram pulsation i artären med dopplergivaren, använd rikligt med kontaktgel. Vinkla proben i 45 gradig riktning mot hjärtat.
  • Pumpa upp blodtrycksmanchett till det att artärljud upphör, pumpa ytterligare ca 20 mmHg. Släpp därefter ut luft och när pulsationer åter hörs noteras det som systoliskt ankeltryck.
  • Upprepa tryckmätning även vid A. tibialis posterior som man finner straxt bakom /nedom inre malleol (fotknöl).
  • Det högsta värdet används om enbart den ena artären kan avlyssnas eller om värdena skiljer sig åt.

Beräkna ankel/armindex

ankeltryck mmHg
----------------------  = Ankelarm index
armtryck mmHg

Referens värden för ankelindex:

Mer än 0,9 normalt, ingen arteriell insufficiens
0,9 – 0,8 måttlig arteriell insufficiens
0,7 – 0,5 betydande arteriell insufficiens
Mindre än 0,5  grav ischemi

Patienter med grav arteroskleros och diabetiker kan få falskt höga ankeltryck pga förkalkade och stela kärl som ej är komprimerbara, ankel/arm index mer än 1,3

Vid ankeltryck under 80 mmHg eller ankelindexvärde lägre än 0,8 ska ej lindas utan läkarordination.(enligt hälso och sjukvårdshandbok www. Informedica.se)

Mer information

Detta är en fördjupning till svårläkta sår

Uppdaterad: 2019-08-30
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv