Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Bedömning/sårstatus - bilaga 1

Bedömning

 • Nutrition: MNA, BMI. En näringsrik kost är viktig för sårläkning
 • Andning/cirkulation: Bedöm underbensödem, mät ankel och vadomfång. Mät ankeltryckindex.
 • Aktivitet: Hur klarar patienten sitt ADL? Smärta, förband och svårighet att hitta passande skor kan påverka aktivitet
 • Psykosociala faktorer: social isolering på grund av lukt/vätskning/smärta?
 • Sömn

Prover som bör tas:

 • Blodstatus
 • CRP
 • P-glukos
 • Albumin/S
 • Kreatenin

Sårstatus

Sårstatus och dokumentation av sårområdet ska innehålla följande:

Lokalisation

Datum

Sårets storlek/djup

 

Sårets utseende % av ytan

 1. frisk röd granulation
 2. hypergranulation
 3. epitelisation
 4. fibrinbelagt
 5. svart nekros

Sårrekretion

 1. färg
 2. mängd: ingen, ringa, måttlig eller riklig mängd

Lukt

Ingen, ringa, måttlig eller riklig

Sårsmärta

VAS – skala 0-10

Lokalisation av smärtan

 1. i såret
 2. i kringliggande vävnad

Sårkanter

 1. friska
 2. uppluckrade
 3. upprivna
 4. hårda
 5. rodnande
 6. smärtsamma

Hud runt såret

 1. normal hud
 2. rodnad
 3. blåsor
 4. klåda (VAS-skala/NRS-skala)
 5. Macererad
 6. eksem
 1. torr hud
 2. ödem runt såret
 3. behåring
 4. Lipodermatoskleros
 5. atrofie blanche
 6. hemosideros

Tecken på klinisk infektion

a. rodnad

b. värmeökad

c. ökad smärta och ökad sekretion

Odling

 

Mer information

Detta är ej fördjupning till svårläkta sår

Uppdaterad: 2019-09-06
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv