Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Omläggning och behandling svårläkta sår på underbenet - bilaga 2

Vid omläggning används ren rutin, Smittskydd-vårdhygien (nytt fönster)
Blanda inte rena och orena arbetsmoment.

Eftersträva så låg omläggningsfrekvens som möjligt i behandlingen av okomplicerade (rena) sår. Detta för att inte störa sårläkningen.

Eftersträva kontinuitet av personal som lägger om såret.

All personal som hanterar kompressionslindor ska kontinuerligt testa sin lindningsteknik genom att testa med Kikihume-mätare.

Sårrengöring/omläggning

Eliminera läkningshämmande faktorer till exempel nekrotisk vävnad, sårsekretion, fibrinbeläggning och ödem. Pincett och sax kan behövas för avlägsnande av nekros. Smärtlindring kan behövas.
Torra svarta nekroser på fötter ska alltid behandlas torrt.

Tvätta såret med kroppstempererat kranvatten 1-2 minuter, bäst rengöringseffekt uppnås med duschning av benet. Avlägsna gamla hudfjäll och salvrester.
Fot/ben-bad med kaliumpermanganat kan användas till vätskande sår och vid eksem. Till kalibad används kaliumpermanganat 3% 5 ml till 3 liter vatten i 10 minuter. Vid kaliumpermanganatbaddning används 0,1 % lösning på kompress i 10 minuter.

Förband: Välj utifrån sårstatus. 

Förband och sårvårdsprodukter

  • ”Rekommenderat val av förband och sårvårdsprodukter” – hudklinikens PM

  • Silverförband - silverförband används i undantagsfall.

Kompressionsbehandling

Kompressionsbehandling innebär vanligtvis lindning med dygnkontinuerlig kortsträcklinda. Lindning ska enbart göras av personal med denna kompetens. Fel lindning kan vara till mer skada än nytta för sårläkning och för patientens välbefinnande.

Långsträckslinda används dagtid till immobiliserade patienter eller efter ordination från läkare. Förutsätter adekvat arteriell cirkulation.

Särskilda två- eller flerlagers kompressionslindor finns.

Adhesiva/kohesiva lindor används tillsammans med salvstrumpa så kallad dubbelbandage.
Som komplement rekommenderas pneumatisk kompressionsbehandling, så kallad pumpstövel, som patienten hyr via hjälpmedelscentralen, Pumpstövel används efter läkarordination. Läkaren ska ordinera tryck, tid och frekvens. Vanlig rekommendation är
Kompressionsutrustning, Hjälpmedelscentralen, Region Jönköpings län (nytt fönster)

Lindning

Ankel-armtryck ska kontrolleras före lindning. Patienter med ankelindex <0,8 ska ej lindas utan samråd med läkare.

Före lindning polstras patientens fot och ben med polstervadd för att få bättre tryckfördelning. Lägg tubgas närmast huden. Använd pelott/extra polster bakom fotknölarna för att undvika högt tryck över fotknölarna.
Patientens fot ska vara i 90 graders vinkel när benet lindas.

Börja lindningen vid tåbasen.

Lindningen ska vara graderad det vill säga högst tryck vid vristen och avtagande upp mot knät. Rekommenderat tryck vid venös insufficiens: ankel 40 mm Hg, vad 30 mm Hg, underknät 20 mm Hg. Kallibrera gärna trycket mot tryckmätare Kikuhime.

Kortsträckslinda: Lindas vanligen på patientens ben 1-2 gånger/vecka. Två lindor används, 8 cm linda runt fot och fotled och 10 cm linda från fotled till två centimeter under knävecket.
Lindningsteknik med kortstäckt linda (Pdf)

Mer information

Detta är en fördjupning till svårläkta sår

Uppdaterad: 2019-08-30
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv