Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Rosacea

Rosacea är en vanlig hudsjukdom som ofta förbises. Uppskattningsvis drabbas 2-10 % av befolkningen, kvinnor oftare än män. Det ses framförallt i 30-50 års åldern och oftare hos ljushyllta.

Rosacea är en inflammatorisk sjukdom där hela patofysiologin ej är känd. Tillståndet kan vara långdraget över många år med perioder av  försämring .

Flera subtyper finns och kombination av dessa är vanliga .

 1. Rosacea med erytem och telangiektasier. Flyktigt erytem/flush kan vara ett förstadium.
 2. Papulopustulös rosacea
 3. Rosacea med ”phyma” (rinofyma vanligast)
 4. Okulär rosacea

 

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Handlägges i första hand i primärvården. Remiss till Hudkliniken kan skrivas vid :

 • oklar diagnos.
 • behandlingssvikt
 • vid mycket svår rosacea med noduli, plaques och risk för ärr
 • rosacea med störande rinofyma
 • rosacea med ögonengagemang.

Remiss bör innehålla

 • Frågeställning
 • Annan sjukdom eller medicinering av betydelse
 • Beskrivning av symptom (duration, förlopp med mera)
 • Statusbeskrivning
 • Tidigare/nuvarande behandling och effekt av denna

 

Under pågående utredning/behandling ansvarar hudkliniken för den aktuella diagnosen men inte för andra hudåkommor.

Efter avslutad utredning/behandling sker fortsatt receptförskrivning som regel i primärvården.

Diagnostik och utredning

Diagnos ställes kliniskt. Sjukdomen  har ett progredierande förlopp, ofta med perioder av försämring.

Symptom och fynd

Flush eller flyktigt erytem. Ofta första symptom. Rodnad centralt i ansiktet, framförallt näsa och kinder, även ödem. Eventuellt känsla av värme och pulsation över området. Telangiektatiser, ytliga blodkärl som är allt från diskreta till framträdande.

Papler och pustler. Större eller mindre rodnade knottror, ibland med liten gul–vit varblåsa, lätt ömhet, sällan klåda.

Rinophyma. Förstorad näsa med förtjockad hud med grova porer och telangiektasier. (Ovanligt, drabbar framförallt män). 

 

Pyoderma faciale och  nodulocystisk rosacea. Ovanlig form med inslag av stora rodnade, ömmande svullnader, ibland med allmänpåverkan. Kan ge ärrbildning.

Ögon: ofta känsla av torrhet och skav, ibland med ökat tårflöde. I svårare fall föreligger brännade, stickande känsla, ljuskänslighet, smärta och dimsyn. I status kan föreligga konjunktival injektion samt fjällning och  krustor vid ögonfransraden eller  vaglar.

Differentialdiagnoser

 • Acne hos vuxna - Erytem brukar saknas. Komedoner. Ofta runt mandibelkanten.
 • Perioral/periokulär dermatit - Mycket små  rodnade papler och papulopustller lokaliserade runt mun och ögon samt på näsvingar.
 • Seborroiskt eksem - Fjällning, saknar pustler, beläget i ögonbryn, nasolabialfåra, hårbotten
 • SLE med fjärilserytem - saknar pustler, papler
 • Flush vid endokrina tumörer (ovanligt)
 • Ansiktserytem som läkemedelsbiverkan (Calciumblockerare)

Behandling

Topikal behandling

 

Papulopustulös rosacea

Azaleinsyra (Finacea gel 15 %), 2 ggr/dag. Ger ej sällan lätta till måttliga biverkningar med sveda och rodnad vilket kan lindras med mjukgörande lotion/kräm och vid behov minskning av smörjningsfrekvens.

Metronidazol kräm/gel (Rosazol 1%,Rozex 0,75%) 2 ggr/dag. Inledande behandling under 3-4 månader som kan förlängas 3-4 månader efter läkarbedömning. Finns att köpa receptfritt i mindre förpackningar.

Ivermectin (Soolantra gel 10mg/g) 1 gång dagligen i upp till 4 månader. Kuren kan upprepas (subventionerad endast då Azaleinsyra givit otillräcklig effekt).

Effekt av lokal behandling ses som regel först efter flera veckor-månader. Behandlingen behöver fortsätta över längre tid (månader-år) och kan sättas ut och återupptas efter behov.


Erytematös-telangiektatisk rosacea

Erfarenhetsmässigt erhålles viss effekt vid längre tids använding av samma läkemedel som vid papulopustulös rosacea.  

Brimonidin (Mirvaso gel) alfa-agonist. Enda läkemedlet med indikation ”symptomatisk behandling mot erytem vid rosacea”. Appliceras en gång dagligen, har full effekt i upp till 6 timmar varar i max 12 timmar. Obs! Kontraindicerat vid vissa antidepressiva läkemedel! Obs! Ingår ej i högkostnadsskyddet!  

OBS! Tänk på att lokal steroid ofta kan försämra tillståndet!          

Systemisk behandling

Systemisk behandling ges vid behandlingssvikt på topikal behandling eller direkt vid uttalad klinisk bild av papulopustulär rosacea och/eller ögonrosacea. Obs! Ge samtidigt lokalbehandling

Förstahandsalternativ

Lymecyklin  (Tetralysal,Lymecyklin,Lymelysal) 300 mg 1x2 i 8-12 veckor eller till markant förbättring. Dosen kan sänkas (halveras) vid klinisk förbättring eller vid biverkningar.

Doxycyklin (Oracea) 40 mg 1x1 i 8-16 veckor eller till markant förbättring. Mindre risk för biverkningar. Enda perorala läkemedlet med indikation rosacea. Ej subvention.

Andrahandsalternativ

Erytromycin. (Ery-Max 250 mg 1-2x2) ( vid kontraindikation för tetracyklin) i högst 12 veckor.

Isotretinoin – kan förskrivas av hudläkare vid behandlingssvikt.

Vid rosacea utnyttjas antibiotikans inflammationsdämpande effekt. Väg biverkningsrisker och kostnader mot besvärsgrad och påverkan på livskvalitet. Erytemet är svårbehandlat men dämpas som regel efter lång tids behandling (månader-år).

Övrig behandling/allmänna åtgärder

Information till patienten om tillståndet och dess recidivbenägenhet.

Undvikande/minimerande av för patienten försämrande faktorer; stress, solexponering (använd "hög" solskyddsfaktor) ,  temperaturväxlingar, varma drycker, starka kryddor, alkohol, vasodilaterande läkemedel. Vissa kosmetika , hudkrämer och hudbehandlingar.

Icke farmakologiska hudvårdsprodukter till exempel rengöringskrämer, dagkräm med mera avsedda för rosaceahud kan eventuellt användas.

Korrigerande make-up/foundation inklusive krämer med grönt pigment kan delvis dölja erytemet och förbättra livskvaliten. Lokal steroid kan försämra.

Rhinophyma kan eventuellt behandlas med antibiotika eller, efter bedömning av hudläkare, med isotretinoin (i tidigt skede) eller kirurgiskt.

Telangiektasier kan behandlas med laser riktad mot blodkärl men ges ej inom offentlig sjukvård.

Vid flushattacker kan propranolol 10-40 mg per os ge symptomlindring.

 

Sjukskrivning

Mycket sällan aktuellt.

Uppföljning

En telefonuppföljning kan vara lämplig 4-6 veckor efter insatt behandling.

Vid behandlingssvikt fortfarande 6-8 veckor efter insatt behandling  rekommenderas nytt besök för förnyad bedömning.

Vid senare skov som ej svarar på lokalbehandling rekommenderas återbesök för förnyad bedömning.

 

Fastställt: 2017-11-03

Reviderad: 2017-11-03

Giltigt till och med: 2019-11-03

Fastställt av: Medicinsk programgrupp hud och primärvård

Ansvarig grupp: Hud

Granskat av grupp: Hud

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Patientinformation

Rosacea, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Referenser

 1. Champion, Burton, BurnsBreathnach; Rooks Textbook of Dermatology(?)
 2. E.J:van Zuuren; Z Fedorowicz Interventions for Rosacea; Abridged Updated CochraneSystemicRewiev, The British Journal of Dermatology. 2015;173(3)651-662
 3. Yuka Asai, Jerry Tan m fl Canadian Clinical Practice Guidelines for Rosacea
Uppdaterad: 2020-08-12
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv