Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Journalmall Cancermisstanke primärvård

  1. Beslut om välgrundad misstanke - SVF hudmelanom: datumfält
  2. Information om SVF - lämnad till patienten om utredning enligt SVF
  3. Primär excision - datumfält
  4. Information om diagnos till patienten - datumfält
  5. Remiss för fortsatt SVF-omhändertagande till hud/kirurg/ÖNH
  6. Avslut av SVF primärvård - cancermisstanken avskriven eller fortsatt omhändertagande inom annan specialitet.

Mer information

Detta är ett underdokument till Hudmelanom, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp.

Uppdaterad: 2019-04-24
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv