Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Graves´ sjukdom

I Sverige har knappt 200 gravida kvinnor varje år Graves' sjukdom. Den kan vara aktiv med hypertyreos, eller vara behandlad med resulterande hypotyreos eller eutyreos, och den aktuella sköldkörtelfunktionen måste värderas för varje patient. En tidigare behandlad Graves' sjukdom kan blossa upp under graviditeten (tidigt) och framför allt post partum. De flesta Graves-patienter har den karakteristiska immunologiska markören, TRAK. Denna AK kan vara både stimulerande som vid Graves' sjukdom och hämmande. TRAK passerar över placenta och kan där fästa på TSH-receptorer i barnets sköldkörtel och medföra en hypertyreos hos barnet. Om än ovanlig, är neonatal tyreotoxikos en fruktad sjukdom (se nedan).

  • Graviditet under pågående tyreotoxicos (vanligen Graves´) är specialfall och remitteras till endokrinolog. Tyreotoxicos under graviditet behandlas med propylthiouracil (Tiotil).
  • Remiss till endokrinolog tidigt i graviditeten på alla gravida kvinnor som har haft tyreotoxikos, oavsett nuvarande behandling. TRAK kontrolleras hos alla mödrar med aktuell eller tidigare Graves' sjukdom tidigt i graviditeten. Om mätbara nivåer av TRAK analyseras dessa åter i v 22 och i v 36. Svar skall vara kända inför förlossningen.
  • Prover från barn till TRAK-positiva mödrar tas från navelsträngsblod (TSH, T4, TRAK).
  • Genast efter förlossningen ska det nyfödda barnet undersökas av barnläkare.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hypertyreos

Uppdaterad: 2019-08-21
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv