Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hypertoni hos äldre

Blodtrycksbehandling minskar uppkomsten av stroke, hjärtsvikt och kardiovaskulära händelser. Detta gäller i alla åldrar och har även stöd i studier som har fokuserat på gruppen äldre. De flesta blodtrycksstudierna på äldre baserar sig dock huvudsakligen på behandling av ett systoliskt blodtryck på > 160.

Behandling

För alla äldre gäller att blodtrycksbehandlingen justeras individuellt beroende på hur vital individen är och hur väl behandlingen tolereras. Äldre har högre risk för ortostatism och blodtrycket bör därför mätas även i stående.

Vitala äldre över 80 år samt sjukligare äldre under 80 år bör behandlas vid systoliskt blodtryck > 160 till ett blodtrycksmål på 140-150.

Det diastoliska blodtrycksmål är < 90 för alla utom vid diabetes då målet är < 85.

Alla rekommenderade läkemedel kan användas. Med anledning av god dokumentation kan tiazider särskilt rekommenderas till de äldre med hypertoni, tiazider eller kalciumantagonister vid isolerat systolisk hypertoni. Med tanke på ökad risk för ortostatism i denna åldersgrupp bör behandlingen initieras med en låg dos och justeras med försiktighet.

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, Socialstyrelsen (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-05-22
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv