Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hypertoni hos äldre

Blodtrycksbehandling minskar uppkomsten av stroke, hjärtsvikt och kardiovaskulära händelser. Detta gäller i alla åldrar och har även stöd i studier som har fokuserat på gruppen äldre.
Som äldre räknas i blodtryckssammanhang alla >65 år, som mycket äldre alla >80 år. Hos i övrigt friska äldre >65 år ska blodtrycket behandlas om det ligger ≥140/90 med ett behandlingsmål på ≤140/80. Hos i övrigt friska mycket äldre ≥80 år ska blodtrycket behandlas om det ligger ≥160/90 till ett behandlingsmål ≤140/80.

Behandling

För alla äldre gäller att blodtrycksbehandlingen justeras individuellt beroende på hur vital individen är och hur väl behandlingen tolereras. Äldre har högre risk för ortostatism och blodtrycket bör därför mätas även i stående.

Alla rekommenderade läkemedel kan användas. Med anledning av god dokumentation kan tiazider särskilt rekommenderas till de äldre med hypertoni, tiazider eller kalciumantagonister vid isolerat systolisk hypertoni. Med tanke på ökad risk för ortostatism i denna åldersgrupp bör behandlingen initieras med en låg dos och justeras med försiktighet.

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, Socialstyrelsen (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-09-27
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv