Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

HYVET-studien

Man har i vissa epidemiologiska studier diskuterat möjligheten av ett inverst förhållande, så att behandlingsvinsterna späds ut med åldern, och till slut ger en ökad mortalitet.

För att särskilt studera detta gjordes den nyligen publicerade HYVET-studien, som omfattade 3 845 patienter över 80 år och med blodtryck över 160 mm Hg. I denna placebokontrollerade studie gavs primärt ett diuretikum (indapamid) och med eventuellt tillägg av ACE-hämmare (perindopril). Studien bröts i förtid 2007 på grund av ett tydligt positivt utfall för stroke, men även beträffande mortalitet.

Referens:

Beckett NS, Peters R, Fletcher AE, Staessen JA, Liu L, Dumitrascu D, Stoyanovsky V, Antikainen RL, Nikitin Y, Anderson C, Belhani A, Forette F, Rajkumar C, Thijs L, Banya W, Bulpitt CJ: Treatment of Hypertension in Patients 80 Years of Age or Older (HYVET). N Engl J Med 358:1887, May 1, 2008 (nytt fönster)

Mer information

Detta är en fördjupning till Hypertoni

Uppdaterad: 2018-05-22
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv