Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hypertoni och obstruktiv sömnapné

Flera studier har visat att det kan finnas ett samband mellan hypertoni och obstruktiv sömnapné, speciellt hos överviktiga patienter. Fenomenet bör ses som en oberoende riskfaktor och uppträder oftare bland patienter i gruppen ”non dippers”. 
24-timmars blodtrycksmätning, ambulatorisk mätning

Sömnapnésyndrom kan vara en orsak till att behandlingsmålen inte nås.
Snarkning och sömnapné hos vuxna

Vid behandling exempelvis med CPAP har man sett positiva effekter på blodtrycket.

Mer information

Detta är en fördjupning till Hypertoni

Uppdaterad: 2019-09-27
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv