Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

24-timmars blodtrycksmätning

Fortfarande är mätning av blodtrycket under standardiserade förhållanden på mottagningen (se manuell blodtrycksmätning) det vanligaste sättet att mäta blodtrycket och är den mätmetod som ligger till grund för de flesta blodtrycksstudier.

Nya studier har dock visat att dygnsmedelvärdet och speciellt blodtryckets variation under dygnet troligen bättre återspeglar riskerna för kardiovaskulära komplikationer än blodtryck mätt på det vanliga sättet.

Mätning av 24–timmars blodtryck kan vara värdefullt speciellt i följande fall:

  • Vid avsevärda skillnader i blodtryck vid samma eller olika mottagningsbesök
  • Vid högt uppmätt mottagningsblodtryck hos en patient med låg total kardiovaskulär risk
  • Vid misstänkt behandlingsresistens
  • Vid misstanke om hypotensiva episoder speciellt hos äldre patienter eller patienter med diabetes mellitus.

Gränsen för hypertoni vid ambulatorisk mätning är dygnsmedelvärdet 130/80, det vill säga lägre än blodtrycksgränsen som gäller vid vanliga mottagningsmätningar. Dagtid gäller 135/85 och natt 120/70. Patienter som nattetid har en blodtryckssänkning som är mindre än 10% av dagblodtrycksvärdet, så kallade "nondippers", har visats ha en ökad risk för organskada.

Vitrockshypertoni

Vitrockshypertoni – högt uppmätt blodtryck på mottagningen och normalt blodtryck vid 24–tim mätning alternativt hem-BT mätning. Fenomenet är vanligt förekommande och finns hos ca 10-15 % av pat. med högt uppmätt mottagnings-blodtryck. Alla pat. med vitrockshypertoni bör ha råd om livsstilsförändringar och om det dessutom finns flera riskfaktorer bör även medicinsk behandling övervägas. En stor del av pat. utvecklar förr eller senare primär hypertoni och bör därför följas med regelbundna 24-tim alternativt hem-BT mätningar samt undersökning för att avslöja tecken på hypertonirelaterad organskada, där medicinsk behandling kan bli aktuell.

Rekommenderade mätare för 24-timmars blodtrycksmätning är exempelvis Spacelabs och Welch Allyn.

 Mer information

Detta är en fördjupning till Hypertoni

Uppdaterad: 2019-09-27
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv