Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Mottagningsblodtryck och manuell blodtrycksmätning

  • Gör upprepade mätningar och gör dessa så standardiserade som möjligt.
  • Patienten skall undvika ansträngning före mätningen och bör vila minst 5 minuter.
  • Mätningen kan göras med patienten liggande eller sittande. Viktigt att armen är i hjärthöjd – i liggande placeras en kudde under överarmen, i sittande är underarmen vilande på bordet.
  • Vid första undersökningen mäts trycket i båda armarna och om trycket i ena armen överstiger trycket i den andra mäts blodtrycket fortsättningsvis i armen med högst tryck.
  • Gör minst 2 mätningar med ett par minuters mellanrum och ange genomsnittet av mätningarna.
  • Blodtrycksmanchettens storlek anpassas till överarmens omkrets. Bred manchett (15 cm) vid överarmsomfång > 32 cm. Obs! Diastoliska trycket är när ljudet försvinner – Korottkoff V.
  • Mät även blodtrycket i stående ställning hos äldre personer och personer med diabetes för att avslöja eventuellt ortostatiskt blodtrycksfall.
  • För att utesluta ortostatism bör blodtrycket även mätas i stående, 1 och 3 minuter efter patienten ställt sig upp. Detta bör göras åtminstone hos äldre, hos diabetiker och hos andra där ortostatism kan misstänkas. Ortostatism är per definition en reduktion av blodtrycket på > 20/10 mmHg inom 3 minuter. Ortostatism är associerat med ökad kardiovaskulär risk.

  • Pulsen bör mätas i samband med blodtryckskontroller.

Patientinformation

Tillvägagångssätt, blodtrycksmätning, Vårdhandboken (nytt fönster)

Mer information

Detta är en fördjupning till Hypertoni

Uppdaterad: 2019-09-27
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv