Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Gestationsdiabetes

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Lokala tillämpningar

I de tre sjukvårdsområdena är handläggningen något olika. Det finns lokala vårdprogram som handlägger Gestationsdiabetes, se länkar.

Kvinnokliniken Eksjö

Obstetriska PM kvinnokliniken Eksjö (begränsad behörighet, nytt fönster)

Kvinnokliniken Ryhov

Graviditetsdiabetes - handläggning (diabetes-gestationsdiabetes) (begränsad behörighet, Pdf, nytt fönster)

Kvinnokliniken Värnamo

Graviditetsdiabetes - handläggning (begränsad behörighet, nytt fönster)

Uppföljning

Eventuell insulinbehandling avslutas direkt efter förlossningen. Vid kvarstående hyperglykemi tas kontakt med diabetesmottagningen på sjukhuset.

Efter förlossningen ska patienten remitteras till Diabetessköterska i primärvården för uppföljning. 6 mån efter förlossning bör glukosbelastning erbjudas, eventuell behandlingskrävande diabetes kan då upptäckas och handläggs på sedvanligt sätt.

Kvinnor som haft graviditetsdiabetes har en ökad risk att utveckla typ 2 diabetes, även om 6 mån glukosbelastningen är normal, och bör därför kallas varje år för uppföljning med kontroll av glukos-nivå (antingen fp-glukos eller glukosbelastning) och råd om livsstil som förebygger insjuknande i typ 2 diabetes.

Fastställt: 2009-08-19

Reviderad: 2017-06-20

Giltigt till och med: 2019-06-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp endokrinologi och primärvård

Ansvarig grupp: Endokrinologi

Granskat av grupp: Endokrinologi

Kontaktperson för innehåll:

Anders Tengblad, Distriktsläkare, Wetterhälsan, Privata vårdgivare

Författare:

Uppdaterad: 2018-09-12
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv