Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Behandlingsresistens

 • Behandlingsresistens föreligger när en patient inte uppnår målblodtrycket på < 140/90 trots livsstilsåtgärder och minst 3 antihypertensiva läkemedel i adekvata doser, varav ett ska vara ett diuretikum.
 • Patienten bör genomgå 24 h/BT-mätning för att utesluta vitrockshypertoni.
 • En vanlig orsak till behandlingsresistens är bristande compliance och det är därför särskilt viktigt att kontrollera att patienten tar sin blodtrycksmedicin som ordinerat.

Andra orsaker till behandlingsresistens är:

 • Övervikt eller kraftig viktökning
 • Alkoholöverkonsumtion
 • Högt saltintag
 • Sömnapné
 • Njursjukdom
 • Endokrina orsaker
 1. Primär hyperaldosteronism. Ofta, men inte alltid, associerat med lågt Kalium/s. Initial utredning med s-aldosteron/renin-kvot. Remittera vid förhöjd kvot. Spironolakton i dos 25-50 mg kan vara effektivt oavsett om patienten har primär hyperaldosterionism eller inte.
 2. Feokromocytom. Ofta symptom som till exempel anfallsvis hjärtklappning, svettningar och huvudvärk. Utredning med dU-MNA/MA.
 3. Njurartärstenos. Initial utredning med s-aldosteron/renin-kvot. Tänk gärna på detta tillstånd hos unga kvinnor (fibromuskulär dysplasi).
 4. Cushing. Vid klinisk misstanke på Cushing föreslås kontroll av dU-kortisol.

Mer information

Detta är en fördjupning till Fakta Hypertoni

Uppdaterad: 2019-09-27
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv