Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Risknivåer

Riskfaktorer för hjärtsjukdom

Subklinisk organskada

Etablerad organskada och diabetes

Ålder
Män >55 år
Kvinnor >65 år


Rökning

BMI>30 eller bukfetma (bukomfång män >102 cm, kvinnor >88 cm)

Dyslipidemi

Nedsatt glukostolerans

Hereditet för hjärt- kärlsjukdom

Högt urat

Vänsterkammarhypertrofi

Mikroalbuminuri och/eller eGFR 30-60 ml/min

Ankel-brachialindex <0,9

Pulstryck hos äldre >60 mmHg

Cerebrovaskulär sjukdom
* Stroke/TIA

Hjärtsjukdom
* Hjärtinfarkt
* Angina Pectoris
* Hjärtsvikt

Njursjukdom (eGFR<30 ml/min)
 

Perifer artärsjukdom

Diabetes

 

 

 

Mer information

Detta är ett fördjupningsdokument till Hypertoni.

Uppdaterad: 2019-06-05
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv