Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

 Differentialdiagnoser:

 
 

Faktorer som talar för diagnosen

(Alla typiska faktorer finns ej hos alla patienter)

KOL
 • Debut efter 40 års ålder
 • Lång rökanamnes (mer än 20 paketår)
 • Luftvägsobstruktion som är huvudsakligen irreversibel
 • Långsamt progredierande andnöd, initialt enbart vid ansträngning
 • Hyperinflation på lungröntgen
Astma
 • Debut i unga år
 • Symtom som varierar från dag till dag
 • Attackvis påkommande symtom
 • Nattliga symtom
 • Atopi och allergi
 • Eosinofili i blod eller sputum
 • Variabel och reversibel luftvägsobstruktion

Hjärtinkompensation

(vänsterkammarsvikt)

 • Basala rassel vid auskultation
 • Normalt PCO2, eventuellt sänkt PO2
 • Lungröntgen visar hjärtförstoring och ev. lungödem
 • Ingen luftvägsobstruktion men ev. restriktiv ventilationsned­sättning
 • Normalt NT-proBNP talar emot hjärtsvikt
Lungcancer
 • Kvarstående infiltrat på lungröntgen
 • Blodhosta
 • Relativ snabb ökning av symtomen
 • Isolerat ronchus
 • Smärtor och avmagring
Bronkiektasier
 • Numera ovanligt i Sverige
 • Stora sputummängder
 • Karakteristiska fynd vid CT
Tuberkulos
 • Tillhör riskgrupp, t ex invandrare från högprevalensländer
 • Infiltrat på lungröntgen
 • Positiv bakteriologi

 

Mer information

Detta är en fördjupning till KOL

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv