Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Nutritionsaspekter

Undervikt och viktnedgång är ett betydande problem vid KOL och innebär en ökad mortalitetsrisk. Det beror på ökat engergibehov och/eller ett otillräckligt energiintag vilket kan ha flera orsaker. Problematiken bör identifieras så tidigt som möjligt. Regelbunden mätning och vägning bör ingå i utredning och uppföljning av dessa patienter. Till hjälp finns även olika screeninginstrument.

För att hinda viktnedgång bör man säkerställa en adekvat energi- och näringsbalans. Vid BMI under 20, otillräcklig viktuppgång, fortsatt viktnedgång och vid aptitlöshet bör patienten remitteras tilll en dietist. Dietisten utreder orsaken till bristande nutrition samt ger individuell nutritionsbehandling.

Mer information

Detta är en fördjupning till KOL

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv