Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Asthma Control Test- ACT
 

1. Under de senaste 4 veckorna, hur stor del av tiden har du hindrats av din astma från att utföra dina normala aktiviteter på arbetet, i skolan eller hemma?


Hela
tiden


En större
del av tiden


En del
av tiden


En mindre
del av tiden


Ingen del
av tiden

2. Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du varit andfådd/upplevt andnöd?


Mer än en
gång om
dagen

En gång
om
dagen

Tre till sex
gånger i
veckan

En eller två
gånger i
veckan
Inte alls

3. Under de senaste 4 veckorna,  hur ofta har du vaknat av dina astmasymtom (väsande andning, hosta, andfåddhet/andnöd, täthetskänsla eller värk i bröstet) under natten eller tidigare än vanligt på morgonen?


Fyra eller
fler nätter
i veckan

Två till tre
nätter i
veckan

En gång
i veckan

En eller ett
par gånger
Inte alls

4. Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du använt din snabbverkande luftrörsvidgare (som t ex Bricanyl, Ventoline, Airomir, Oxis)?


Tre eller
fler gånger
per dag

En till två gånger per dag

Två eller
tre gånger
per vecka

En gång i
veckan
eller mer
sällan
Inte alls

5. Hur skulle du bedöma din astmakontroll  under de senaste 4 veckorna?


Inte alls
kontrol-
lerad

Dåligt
kontrol-
lerad

Till viss
del kon-
trollerad


Väl kontrol-
lerad


Helt kon-
trollerad

Exempel på Astma Kontroll Test, översatt till och validerad på svenska. Från Läkemedelsverket supplement  1:2007.

Sämsta svar ger 1 poäng. Bästa svar ger 5 poäng. Maximalt bästa värde 25 poäng. Vid < 19 poäng betraktas astman som dåligt kontrollerad och patienten bör erhålla intensifierad behandling och kontroll.

Mer information

Detta är en fördjupning till Allergi

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv