Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Astmafenotyper

Astmafenotyper är grupper av patienter med specifika demografiska, kliniska och/eller patofysiologiska kännetecken.

Många astmafenotyper har identifierats men mer forskning krävs för att påvisa den kliniska betydelsen av dem.

De vanligaste är:

Allergisk astma – debuterar ofta i barndomen med

samtidig allergisk sjukdom som atopiskt eksem och/

eller födoämnesöverkänslighet och allergisk rinit. Ofta

förekommer eosinofil inflammation vid undersökning

av blod eller inducerat sputum. Allergisk astma svarar

ofta bra på behandling med inhalationssteroider.

Icke-allergisk astma – drabbar oftast vuxna med sämre

behandlingssvar på inhalationssteroider.

Sent debuterande astma – drabbar oftare vuxna och

speciellt kvinnor utan samtidig allergi. Dessa patienter

behöver oftast högre doser av inhalationssteroider och

det kan vara svårt att få behandlingseffekt.

 

"Information från Läkemedelsverket 3:2015"

Mer information

Detta är en fördjupning till Astma hos vuxna

 

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv