Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Laktosintolerans

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Handläggs primärt i primärvården.

Laktosintolerans innebär nedsatt förmåga att kunna ta upp laktos från födan till följd av en relativ brist på enzymet laktas. Detta medför att laktos i födan passerar ospjälkat till kolon och där fermenteras av bakterier vilket ger upphov till gasbildning, buksmärtor, växlande avföring/diarré. Dessa symptom kan även ses vid IBS (Irritable Bowel Syndrome).

Hur stor mängd laktos man tolererar är individuellt, men brukar ligga omkring 5-10 gram laktos per dag, det vill säga drygt 1 dl mjölk. Laktos skadar inte tarmen, till skillnad från gluten vid celiaki.

Laktosintolerans är oftast genetiskt betingad till följd av låg nivå av enzymet laktas vilket annars finns i tarmluddet. Större delen av den kaukasiska befolkningen, framför allt i norra Europa, bevarar ”normala” enzymnivåer i vuxen ålder varför man tål laktos i kosten medan merparten av världens befolkning har låg koncentration av laktas redan från barndomen.

Sekundär laktosintolerans kan uppkomma vid skada på tarmluddet vid exempelvis

  • celiaki
  • infektioner såsom bakteriell överväxt, Giardiasis, akuta enteriter
  • gastroenterit
  • andra inflammatoriska tillstånd såsom Mb Crohn
  • strålskada
  • mjölkproteinallergi (sällsynt)

Diagnostik och utredning

Många patienter har testat att minska intaget av mjölkprodukter innan de kontaktar sjukvården och om personen blir besvärsfri och det i övrigt inte finns tecken till sekundär laktosintolerans finns det knappast anledning att göra ytterligare utredning. Om personen inte har testat att undvika laktos bör detta rekommenderas i första hand.

Genotypning (B-Laktosintolerans) tillför sällan mer än en utförlig anamnes (nordeuropé eller inte). Behovet av laktosbelastning för diagnos är också litet.

Behandling

I första hand undviks större intag av mjölkprodukter. I dag finns ett stort utbud av laktosfria produkter. Oftast tolereras mindre mängder varför det sällan är befogat att hålla en strikt laktosfri kost. Laktaspreparat (Lactrase, Lctasin eller Kerutabs) kan användas vid enstaka tillfällen och kan köpas receptfritt på apotek.

Vid behov remiss till dietist.

Fastställt: 2009-04-02

Reviderad: 2019-12-13

Giltigt till och med: 2021-12-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp gastroenterologi och primärvård

Ansvarig grupp: Mag- och tarmsjukdomar

Granskat av grupp: Mag- och tarmsjukdomar

Kontaktperson för innehåll:

Henrik Stjernman, Överläkare, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Författare:

Uppdaterad: 2019-12-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv