Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Relativt GFR och absolut GFR

Eftersom njurarnas storlek och funktion är relaterad till kroppsstorleken (är proportionell mot personens kroppsyta), är den faktiska filtrationshastigheten hos en individ i mL/min, det s.k. absolut GFR, helt olika hos njurfriska individer av olika storlek. För att kunna jämföra njurfunktionen mellan individer med olika kroppsstorlek brukar värdet normeras till kroppsytan 1,73 m2, som ger det s.k. relativt GFR i mL/min/1,73 m2.

Relativt GFR (mL/min/1,73 m2): Används för att bedöma och gradera njurfunktionen genom att jämföra mot ett referensintervall.

Absolut GFR (mL/min): Används främst vid dosering av läkemedel eller kontrastmedel som elimineras via njurarna. Absolut GFR kan beräknas utifrån relativt GFR och patientens längd och vikt via Verktyg för beräkning av pålitligt cystanin c- och kreatininbaserat estimat av relativt GFR och av absolut GFR från relativt GFR, Lunds universitet (nytt fönster).

Skillnaden mellan absolut och relativt GFR kan vara mycket stor hos vissa patientkategorier (små barn och personer med avvikande kroppsstorlek).

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Mätning av njurfunktion

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv