Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Spänningshuvudvärk

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Handläggs i primärvården.

Diagnostik och utredning

Benign. Vanligaste formen av huvudvärk med hög livstidsprevalens (70%). Dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män. Några få procent av befolkningen har kronisk huvudvärk av spänningstyp, vilket innebär huvudvärk mer än 15 dagar per månad i minst 3 månader (>180 dagar per år). 

Lokalisation: Bandformat, tryck över hjässan, ”mössa” på huvudet, tvärs över pannan.
Karaktär: Molande, ihållande, dov, tryckande. Smärtan är som regel av lindrig till måttlig intensitet.

Oftast episodisk, med timmar till dagars varaktighet. Debuterar ofta under dagen och ökar i intensitet, till skillnad från till exempel migrän eller Hortons huvudvärk. Ljudkänslighet förekommer men vanligen inte ljuskänslighet. Fysisk aktivitet kan ibland lindra besvären.

Ofta föreligger ett psykiskt spänningstillstånd med oförmåga att slappna av i stressade situationer. Centralnervösa mekanismer anses vara involverade vid den kroniska formen.

Utredning:

Vid typiska besvär är en noggrann anamnes ofta tillräcklig för diagnos. Överväg ett grundläggande lab status för att inte missa t.ex. en anemi.
Huvudvärksdagbok kan vara ett stöd.

Differentialdiagnoser:

 • Cervikogen huvudvärk
  Vid cervikogen huvudvärk kan värken provoceras av manuellt tryck cervikalt/occipitalt och vid nackposition och nackrörelser.
  Smärtradiering från nacke till främre delen av huvudet t.ex. pannan. Ofta ensidig värk.
 • Migrän
 • Fortledd smärta från ögon, öron, nacke, tänder, bett
 • Läkemedelsutlöst huvudvärk (överanvändning av analgetika speciellt kombinationsmedel och ergotamin vid migrän, biverkan av andra läkemedel)
 • Abstinensbesvär (tobak, koffein)

Bidragande orsaker

 • Stress
 • Sömnbrist
 • Depression
 • Intensivt arbete/träning med vätskebrist
 • Arbetsställning, hållning

Diagnostiska kriterier för huvudvärk av spänningstyp

Prevention

 • Sunda levnadsvanor, kost, motion, sömn, minskad stress.

Fakta Levnadsvanor

 • Ergonomi

Behandling

Icke-farmakologisk behandling

 • Informera om tillståndets godartade karaktär 
 • Lära patienten undvika utlösande faktorer
 • Avslappningsteknik: Lära aktiv avslappning/ avkoppling/ omväxlande arbetsställning/ att ta mikropauser i vardagen
 • Fysisk aktivitet

Se ytterligare under rehabilitering.

Farmakologisk behandling

Sparsamt med analgetika, i så fall perifert verkande såsom paracetamol och NSAID. Förskrivning av läkemedel som kan köpas receptfritt
Vid svåra besvär kan förebyggande behandling med tricykliskt antidepressiva (t.ex. Amitriptylin) användas.

Sjukskrivning

I normalfallet är rekommendationen ingen sjukskrivning (utöver eventuell egen sjukanmälan i upp till 1 vecka).

Sjukskrivning vid huvudvärk av spänningstyp, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Rehabilitering

Fysioterapi

Fysioterapeuten utreder med anamnes och status inklusive kartläggning av smärtans karaktär och huvudvärksdagbok.

Utifrån en helhetsbedömning genomförs behandling tillsammans med eventuell anpassning av ergonomi/omgivning. Ofta används en kombination av olika åtgärder. Viktigt är också att stärka patientens motivation samt att betona egenansvar och aktiv medverkan.

Åtgärder:

Arbetsterapi

Arbetsterapeuten utreder individens aktivitetsbalans för att identifiera aktivitetsproblemen i vardagen, nå ökat välbefinnande och en känsla av socialt sammanhang. Fokus sätts också på fysisk och social omgivning.
Eftersom ergonomiska faktorer kan vara utlösande för huvudvärk, behövs ofta besök på arbetsplatsen för utredning och planering av arbetet t.ex. arbetsställningar, belysning samt att hitta strategier till förbättring av arbetsutförande, organisationen av arbetsuppgifterna och miljön. Vikten av att informera om att sätta gränser, aktivitetsreglering/struktur samt tidsaspekten är angeläget för återhämtning.

Kurator och psykolog

Eventuell remiss för till exempel kognitiv beteendeterapi.

Fastställt: 2013-02-08

Reviderad: 2019-03-04

Giltigt till och med: 2021-03-04

Fastställt av: Medicinsk programgrupp neurologi och primärvård

Ansvarig grupp: Neurologi

Granskat av grupp: Neurologi

Kontaktperson för innehåll:

Jörn Nielsen, Distriktsläkare, Bra Liv Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Patientinformation

Spänningshuvudvärk, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Mer information

Huvudvärksdagbok, Huvudvärksförbundet (Pdf, nytt fönster)

Referenser

 • Bendtsen L., Jense R. Treating tension-type headache -- an expert opinion. Expert Opinion on Pharmacotherapy. 2011 May;12(7):1099-109. Epub 2011 Jan 20.
 • Internetmedicin.se
 • Linde K. et al. Acupuncture for tension-type headache. Cochrane Database Systematic Review. 2009 Jan 21;(1):CD007587.
 • Bronfort G., Haas M., Evans RL., Bouter LM. Efficacy of spinal manipulation and mobilization for low back pain and neck pain and best evidence synthesis. The Spine Journal. 2004 May-June; 4(3):335-56.
 • Vincent MB. Cervicogenic headache: a review comparison with migraine, tension-type headache, and whiplash. Curr Pain Headache Rep. 2010 Jun;14(3):238-43.
Uppdaterad: 2020-09-23
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv