Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Cervikogen huvudvärk

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Handläggs i primärvården.

Diagnostik och utredning

Cervikogen huvudvärk beror på olika sjukdomstillstånd i nacken som kan ge upphov till huvudvärk och förekommer hos 5-15% av patienterna som söker läkare för huvudvärk och/eller nackvärk.

Orsaken till cervikogen huvudvärk beror ofta på dysfunktion i cervikala kotmellanskivor, cervikala facettleder, bakre cervikala spinalnervrötter eller perifera nerver.

Diagnostiska kriterier 

I normalfallet är cervikogen huvudvärk en klinisk diagnos där det ofta inte behövs ytterligare utredning i form av röntgen- eller laboratorieundersökning.

Diagnostiken kan ofta bekräftas av sjukgymnast/fysioterapeut.

Vid uteblivet behandlingsresultat måste diagnosen omprövas och utredningen inriktas efter detta.

Vid cervikogen huvudvärk är smärtan ofta ensidig och har molande karaktär med utstrålning från nacke till främre delen av huvudet. Värken kan provoceras av manuellt tryck cervikalt/occipitalt eller vid rörelseprovokation av nacken.

Prevention

Ergonomi vid till exempel arbetsplatsen och i hemmet.

Behandling

Behandlingen är i första hand sjukgymnastik.

Sjukgymnasten/fysioterapeuten gör en egen utredning av anamnes och status med kartläggning av smärtans karaktär och huvudvärksdagbok.

Behandlingen kan bestå av en kombination av olika åtgärder, t.ex. manuell töjning/mobilisering/manipulering, specifik muskel- och rörlighetsträning, ergonomiska instruktioner, hållning, akupunktur, TENS, fysisk aktivitet, avspänning, stressreduktion. TENS-hantering och utprovning - Region Jönköpings län - sjukgymnastiska behandlingsriktlinjer för vårdgivare

Utifrån en helhetsbedömning genomförs behandling tillsammans med eventuell anpassning av omgivningen, ergonomi och hjälpmedel. Viktigt är också att stärka patientens motivation samt att betona egenansvar och aktiv medverkan.

Vid akut smärta kan antiinflammatorisk behandling med NSAID användas under en kortare tid. Riktlinjer från Läkemedelskommitten angående receptfria läkemedel

Egentligen kan diagnosen endast bekräftas av det faktum att huvudvärken försvinner när besvären från halsryggen vid cervikogen huvudvärk har behandlats framgångsrikt.

Rehabilitering

Sjukgymnastik, se under behandling. Remiss till kurator eller psykolog vid behov. 

Fastställt: 2013-02-08

Reviderad: 2017-05-17

Giltigt till och med: 2019-05-17

Fastställt av: Medicinsk programgrupp neurologi och primärvård

Ansvarig grupp: Neurologi

Granskat av grupp: Neurologi

Kontaktperson för innehåll:

Maria Bergelin Axelsson, Överläkare, Medicin- och geriatrikkliniken Värnamo, Medicinsk vård

Författare:

Uppdaterad: 2018-08-22
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv