Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkemedelsbehandling vid MS

Modifierande behandling

Det finns flera immunmodulerande läkemedel vid MS. Samtliga har visat effekt på skovvis förlöpande MS.

Behandling med interferoner, till exempel Avonex, Betaferon, Extavia och Rebif har funnits längst ges i injektionsform.

Copaxone har en annan verkningsmekanism, men samma effekt som interferonbehandling. Det ges i injektionsform.

Vid skovvis förlöpande MS finns nu också kapsel Tecfidera samt tablett Aubagio. Vid mer aggressiv sjukdom finns kapsel Gilenya, Tysabri som ges som infusion 1 gång/månad samt Lemtrada som ges som infusion under 5 dagar med upprepning efter 1 år. Mabthera som infusion var 6:e månad används ibland vid MS men saknar indikation. HSCT (Human stamcellstransplantation) kan vara aktuell vid aggressiv MS.

För mer information, se

Steroidbehandling av skov

Vid akuta funktionsnedsättande skov med svåra symtom, inklusive svår smärta kan steroidbehandling, vanligtvis metylprednisolon intravenöst, ges. Skovets varaktighet förkortas och sannolikt minskas skovens svårighetsgrad. Det saknas fortfarande bevis för att långtidseffekt uppnås, att risken för ytterligare skov minskas eller att restsymtom av skovet minskas.

Mer information

Detta är en fördjupning till Multipel skleros (MS)

Uppdaterad: 2018-08-31
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv