Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Gallstensbesvär

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Gallstensbesvär inklusive akuta anfall kan handläggas i primärvården.

Remiss till kirurgklinik enligt följande:
1. Akut remiss om patienten har feber eller  är synligt ikterisk och/eller inte blir smärtfri på två injektioner Diklofenak.

2. Elektiv remiss efter 2–3 anfall med typisk anamnes om patienten samtycker. Hos yngre patient kan en attack vara tillräcklig operationsindikation med tanke på att det finns en 1–2 procentig årlig komplikationsrisk.

Under jourtid kan hänvisning till kirurgisk akutmottagning bli aktuell.

Remissinnehåll

  • Anamnes med smärtkaraktär, eventuellt tidigare kända stenar, tidigare bilddiagnostik (ej vid akut remiss), övriga eventuella relevanta sjukdomar. För kirurgens prioritering viktigt med uppgifter om allvarlighetsgraden som eventuellt sjukskrivning på grund av smärtan, höga värden på labproverna eller om enbart smärtan är kostrelaterad.
  • Bukstatus.
  • Lab enligt ovan samt eventuell bilddiagnostik.

Diagnostik och utredning

Akut anfall: Symtomen oftast plötsligt påkomna smärtor under höger arkus med illamående och kräkningar. Ibland utstrålning i ryggen. Vanligen samband med måltid, ingen feber och kort varaktighet, mindre än ett dygn.

Många gånger har patienten kända stenar eller upprepade anfall. Hereditet, övervikt och kost spelar in.

Ibland är akut gallstensanfall del av en svår gallstensjukdom med stas i de djupa gallvägarna eller stora gallgången. Då får patienten ikterus, ibland feber och eventuellt gallstenspankreatit. En helt avstängd gallblåsa kan medföra kolecystit, eventuellt också abscess.

Differentialdiagnoser att överväga: hjärtinfarkt, aortaaneurysm, ulcus, pankreatit och njursten.

För diagnos skickas remiss till ultraljud gallblåsa och gallvägar, som är bäst för stenutredning.

Provtagning: S-Bilirubin, S-ALP,S-ALAT,  S-Amylas, urinstatus, CRP och eventuellt EKG kan övervägas.

Behandling

Akut anfall: Diklofenak 75 mg intramuskulärt, som kan upprepas om ej effekt efter 30 minuter (alternativt supp 100 mg). Vid svår smärta eller NSAID-allergi kan morfin behövas. För egenbehandling kan patienten förses med supp Diklofenak 50–100  mg. Notera att Papaverin i tablettform inte har någon effekt vid gallsten. Patienten ska bli helt smärtfri! Om inte, remiss till akutmottagningen.

Kolecystektomi vanligast vid upprepade anfall. Titthålskirurgi är standardmetod.

Papillotomi via ERCP är ett alternativ hos äldre som inte har kolecystit eller om en sten i stora gallgången.

Sjukskrivning

Fastställt: 2010-11-24

Reviderad: 2017-01-02

Giltigt till och med: 2019-01-02

Fastställt av: Medicinsk programgrupp kirurgi och primärvård

Ansvarig grupp: Kirurgi

Granskat av grupp: Kirurgi

Kontaktperson för innehåll:

Lennart Spång, Distriktsläkare, Aneby Vårdcentral, Privata vårdgivare

Författare:

Erik Svartholm, Överläkare, Kirurgkliniken Jkp län, Kirurgisk vård

Uppdaterad: 2018-08-15
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv