Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Proktologi, Skattningsskala

Frekvens

Typ av läckage Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid
Fast 0 1 2 3 4
Flytande 0 1 2 3 4
Gas 0 1 2 3 4
Använder skydd 0 1 2 3 4
Ändrar livsstil 0 1 2 3 4
  • Aldrig: 0
  • Sällan: <1/månad
  • Ibland: <1/vecka, ⩾1/månad
  • Ofta: <1/dag, ⩾1/vecka
  • Alltid: ⩾1/dag

0, perfekt; 20, total incontinens.

Referens: Jorge JMN, Wexner S, (1993) Etiology and management of fecal incontinence. Dis Colon Rectum 36:77–97

Mer information

Detta är en fördjupning till Proktologi

Uppdaterad: 2018-05-23
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv