Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Mensförskjutning

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Handläggs av primärvårdsläkare.

Diagnostik och utredning

Nedanstående förslag till menstruationsförskjutning behöver inte föregås av undersökning.
Inga generella kontraindikationer finns. Kan användas till alla menstruerande tjejer/kvinnor. Fungerar dock inte hos patienter som står på gestagen som preventivmedel.

Behandling

Med gestagener

Vid önskemål om att förskjuta menstruation kan detta göras med tabletter innehållande noretisteron (Primolut-Nor) eller medroxyprogesteronacetat (Provera).

Tablettbehandlingen med Primolut-Nor 5mg x2 startas senast 3 dagar före väntad mens och behandlingstiden bör inte överstiga 2 veckor. Blödning inträffar 2-3 dagar efter avslutad behandling.

Tablettbehandlingen med Provera  5mgx2 alt 10mg x 1 startas minst 5 dagar före väntad mens. Blödning inträffar 2-5 dagar efter sista

T.Primolut-Nor är något mera potent än Provera och om graviditet planeras föredras Provera p.g.a. viss risk för virilisering av kvinnliga foster med noretisteron.

Med p-piller

Vid användning av kombinerade monofasiska p-piller kan kartor ätas tillsammans utan att man använder de hormonfria pillren!

I övrigt hänvisas till FASS eftersom det skiljer sig mellan mono- respektive trifasiska piller.

Fastställt: 2010-11-24

Reviderad: 2018-06-13

Giltigt till och med: 2020-06-13

Fastställt av: Medicinsk programgrupp kvinnohälsa och primärvård

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Kvinnohälsa

Kontaktperson för innehåll:

Annegret Sauer, Verksamhetschef, Smålandsstenars vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Christina Gunnervik, Verksamhetschef, Kvinnokliniken Värnamo sjukhus, Kirurgisk vård

Uppdaterad: 2018-09-07
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv